Holiday Bowl 2010 Nebraska vs Washington - FrankPrice